18.04.2016

Reumatoidalne Zapalenie Stawów w modelu funkcjonalnymReumatoidalne zapalenie stawów jest jedną z lepiej zbadanych chorób autoimmunologicznych na świecie, a mimo wszystko konwencjonalne leczenie wciąż sprowadza się przede wszystkim do wyciszania symptomów. RZS to chroniczna choroba o podłożu zapalnym, która obejmuje głównie maż stawową, zwłaszcza małych stawów jak palce u rąk, dłonie, nadgarstki czy kolana. Ten chroniczny stan zapalny postępuje z czasem doprowadzając do nieodwracalnych, destrukcyjnych zmian w zaatakowanych stawach. Rokowania nie są optymistyczne. Badania sugerują, że trwałe remisje są rzadkością, mimo stosowania agresywnych terapii. Statystycznie mniej niż połowa pacjentów osiągnie remisję na dłużej niż rok, a tylko 6-14% będzie wolna od symptomów przez 2 lata. Konwencjonalna medycyna stara się spowolnić proces chorobowy, ale rzadko wpływa na jej przyczynę. 
Symptomy RZS
RZS najczęściej jest symetryczne, co w praktyce oznacza, że jeżeli dany staw, po jednej stronie ciała jest zaatakowany, to staw po drugiej stronie, który jest jego odpowiednikiem, również często jest zaatakowany. Z klinicznej perspektywy symetryczność jest cechą charakterystyczną RZS. Ponadto w obrazie widzimy zmiany o podłożu zapalnym, które manifestują się w postaci powiększonych, opuchniętych, czerwonych i dość bolesnych stawów wraz z poranną sztywnością. Często zaostrzone zmiany mogą trwać miesiącami i nagle zniknąć bez powodu. Takie nagle nawroty i remisje symptomów również charakteryzują RZS.Diagnoza RZS
Gdy pojawiają się symptomy, zazwyczaj wykonuje się standardowy pakiet badań, takich jak przeciwciała ANA, czynnik reumatoidalny oraz przeciwciała przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP). Chociaż pozytywne anty CCP nie są częścią oficjalnej diagnozy RZS, jest ono bardziej specyficzne i mogą wykryć chorobę dużo wcześniej niż test RF. 

Ponadto szuka się również innych biomarkerów stanu zapalnego np. podwyższonego OB, CRP czy kwasu moczowego. Czasami można także sprawdzić zapalenie wirusowe wątroby typu B i C, ponieważ maskują one symptomy RZS. Warto również zrobić zdjęcie rentgenowskie, które potwierdzi patognomoniczne dla RZS zmiany w obrębie stawów. 

Gdy wszystkie testy wracają negatywne, a symptomy nie ustępują można zbadać poziom cytokin. Badanie z 2010 roku pokazuje, że u osób z RZS wykrywa się zwiększona ilość pro zapalnych cytokin nawet do 3 lat przed oficjalną diagnozą. Cytokiny to proteiny, których komórki systemu odpornościowego używają do komunikacji pomiędzy sobą. Wiele biologicznych leków używanych w przypadku RZS właśnie blokuje cytokiny takie jak np. TNF alfa czy interleukina Il-1. Skoro podwyższony poziom TNF alfa u osób z RZS reaguje ma lek, to mierzenie TNF alfa może być skutecznym markerem wczesnej formy choroby. Być może nawet podwyższony poziom cytokin jest najwcześniejszym możliwym markerem wytrącenia systemu odpornościowego z równowagi. Niemniej jednak badanie cytokin jest drogie, a dodatkowo trudne do interpretacji. Badania pokazują, że najczęściej to nie poziom jednej cytokiny jest podniesiony, ale raczej jest wzór podniesionych cytokin, który jest unikatowy dla każdej osoby. 

Niestety wielu pacjentów z symptomami, które wyglądają jak RZS, ale niemających pozytywnych wyników badań serologicznych zostaje zdiagnozowanych z seronegatywną postacią RZS. Problem w tym, że leczenie jest dokładnie takie samo jak w przypadku klasycznego RZS i nie zwraca uwagi nad ukryte mechanizmy, które doprowadziły do choroby.Czynniki chorobowe w RZS


 • Predyspozycje genetyczne

Naturalnym wydaje się pytanie czy w rodzinie chorego występują choroby autoimmunologiczne lub choroby o podłożu zapalnym. Przypuszcza się, że wariacje genu HLA mogą być biomarkeem dla RZS. Niestety nie istnieje żaden genetyczny profil jaki mógłby być weryfikacją dla chorych, żadna choroba nie jest tez jednogenetyczna. Jest za to dobrze udowodnione powiązanie pomiędzy celiakią i RZS, więc sprawdzenie genetycznego profilu HLA-DQ2 i HLA-DQ8 u osób z objawami RZS może być dobrym pomysłem.


 • Płeć

Kobiety zdecydowanie częściej cierpią na RZS niż mężczyźni. Statystycznie RZS jest 3 razy częstsze u kobiet. Co więcej, mężczyźni szybciej i częściej wchodzą w remisję. Niski poziom androgenów, czyli testosteronu, androstendionu, DHEAS jest częstym zjawiskiem zarówno u kobiet jak i mężczyzn z RZS. Pro zapalne cytokiny takie jak TNF alfa i IL-1 zwiększają aktywność enzymu aromataza, który konwertuje androgeny do estrogenów. Ma to miejsce zarówno w całym organizmie, jak i w w płynie maziowym. Zaburzony metabolizm estrogenu i metabolity estrogenu mają znaczący wpływ na RZS. Płyn maziowy u osób z RZS ma wysoką koncentrację 16 alfa hydroxyestrogenu i 4-hydroksyestrogenu, które mają pro zapalne właściwości i stymulują produkcję limfocytów B oraz cytokin. Mamy tu do czynienia z błędnym, kołem, ponieważ te cytokiny zapalne stymulują aktywność aromatazy. Dodatkowo zoksydowany metabolit 4-he wchodzi w reakcje z DNA co potencjalnie może stymulować aktywność limfocytów B.


 • Styl życia

Palenie papierosów jest najbardziej znanym czynnikiem środowiskowym, potwierdzonym przez 15 badań, zwiększającym ryzyko RZS. Poziom ryzyka rośnie wraz z ilością dziennie wypalanych papierosów i okresem całkowitego czasu palenia. Nawet, gdy osoba paliła przez chwilę i następnie przestała, ryzyko RZS jest zwiększone jeszcze przez kilka lat później. Nieznany jest dokładny mechanizm, ale sugeruje się, że setki toksyn z dymu nikotynowego wraz z wolnymi rodnikami generowanymi podczas spalania tytoniu i papieru powodują genetyczną szkodę na komórkach odpornościowych i mogą a wywołać odpowiedz zapalna na skutek tworzenia DAMPS. DAMPS cząsteczki uwalniane w wyniku uszkodzenia komórki, np. wskutek urazu lub niedokrwienia, określane są one wspólnym mianem wzorców molekularnych związanych z uszkodzeniem.


 • Nieszczelne jelita

Nieszczelne jelito jest uważane za czynnik niezbędny do rozwoju reakcji autoimmunologicznej, o czym można poczytać we wcześniejszych wpisach.


 • Infekcje jelit i pęcherza

Udowodniono, że syndrom Reitera może pojawić się po bakteryjnej infekcji przewodu pokarmowego na skutek zakażenia Salmonellą, Shigellą, Yersinią czy Campylobacter. Ponadto chorobę może wywołać również Chamydia trochomatis. Naukowcy powiązali RZS z infekcjami takimi jak Proteus mrabilis i E.coli obecnymi w układzie moczowym. Od 1939 roku spekuluje się również odnośnie powiązania infekcji Mycoplasmą i RZS. Pytanie czy te bakterie są wciąż obecne, gdy osoba zaczyna odczuwać symptomy RZS, i czy antybiotyki powinny być podawane.


 • Dieta

Są dwa sposoby aktywacji układu odpornościowego na skutek diety. Niespecyficzne rozregulowanie reakcji zapalnej, jakie ma miejsce gdy AGEs (zaawansowane podkuty glikacji) przyłączają się do receptorów nieenzymatycznych białek, oraz poprzez rozregulowanie prezentacji antygenu i aktywację limfocytów T poprzez makrofagi, komórki dendrytyczne jak ma to miejsce w przypadku gliadyny i innych dietetycznych molekuł.

Nie ma wątpliwości, że niektóre diety kreują stres oksydacyjny lub stymulują odpowiedz zapalną ze względu na dużą zawartość przetworzonych produktów, rafinowanych węglowodanów, zaawansowanych produktów glikacji (AGEs), tłuszczów trans, kwas arachidonowego (AA) czy niskiego poziomu antyoksydantów pochodzenia roślinnego, jak również braku substancji mających immunomodulujący lub antyzapalny efekt jak Omega3 czy polifenole. Ponadto niedobory witaminy D mają niekorzystny wpływ na RZS.
Produkty zawierające gluten mogą wyzwalać choroby o podłożu zapalnym, a szczególnie RZS było pod tym kątem dokładnie badane. Badania pokazują, że 16 i 34% pacjentów chorych na RZS mają odpowiednio przeciwciała przeciwko gliadynie i transglutamiazie. Inne badane pokazało, że aż 37% chorych na RZS ma przeciwciała przeciw gliadynie Znane są przypadki osób z potwierdzoną diagnozą RZS, które nie reagują na leki, a po diecie bezglutenowej przechodzą w remisję.
Niektóre badania pokazują identyczny wpływ elementarnych diet oraz  prednizolonu. Zaleca się zastosowanie diety eliminacyjnej przez co najmniej kilkanaście tygodni. Gdy rozważmy długoterminowe podejście dietetyczne w RZS możemy mieć problem z decyzją, ponieważ dowody naukowe popierają całkowicie sprzeczne podejścia dietetyczne. Niektóre badania sugerują ustąpienie symptomów na diecie wegańskiej, co sugeruje że zwierzęce białko i tłuszcze są problemem, podczas gdy dieta peleo również wydaje się korzystna, a jest bogata w zwierzęce białko i tłuszcze. Niektóre badania pokazują, że żadne ekstremum nie jest niezbędne i dieta śródziemnomorska może być dobrą opcją dla RZS. Zawsze podejście dietetyczne powinno być indywidualne i zależeć od dotychczasowej diety i stylu życia chorego. Nie ma uniwersalnej diety dla wszystkich, ale naturalne, nieprzetworzone jedzenie powinno być bazą każdego menu.


 • Stres

Każde zaburzenie równowagi układu nerwowego wpływa na pracę całego organizmu, a co za tym idzie również ma znaczenie dla prawidłowo funkcjonującego układu odpornościowego. Stres w chorobach autoimmunologicznych jest obecny zawsze chociażby przez fakt, iż każdy atak na własne tkani czy organy jest stresorem samym w sobie.

Stres, fizyczny czy emocjonalny, aktywuje system Th-17 i uruchamia produkcję kaskady cytokin zapalnych takich jak Il-2,4,6,10, które aktywują oś podwzgórze-przysadka-nadnercza i zwiększają produkcję adrenaliny i kortyzolu. Taka reakcja fizjologiczna organizmu zawsze będzie pogarszać przebieg choroby autoimmunologicznej. Stresująca praca, niekomfortowe związki, toksyczne relacje,
brak snu, przetrenowanie czy jakiekolwiek inne stresy życia codziennego w przypadku autoagresji mogą być elementami, które skutecznie zablokują remisję choroby.

Stres

 • Hamuje funkcje trawienne
 • Zmniejsza rozmiar tkanki limfatycznej
 • Zmniejsza ilość krążących limfocytów, eozynofilii, bazofili i monocytów
 • Blokuje odpornościową odpowiedź komórkową
 • Aktywuje system Th17 i uruchamia produkcję zapalnych cytokin 
 • Zmniejsza produkcję sIgA
SIgA zapewnia pierwszą linie obrony przed niemal każdy patogenem, takim jak pasożyt, protozoa, grzyb, bakteria czy wirus. SIgA także zapewnia prawidłową odpowiedz układu odpornościowego na proteiny pochodzące z jedzenia.


Suplementacja
Suplementacja powinna być antyzapalna, co zarówno wpłynie na immunomodulację jak i złagodzenie objawów związanym z zapaleniem stawów. • Glutation

Glutation, produkowany w wątrobie, jest głównym antyoksydantem, który chroni mitochondrium. To on przyjmuje cios z wolnych rodników, a jeżeli glutation nie jest w stanie nas ochronić, następuje aktywacja systemu odpornościowego.


Bez poprawnie funkcjonującego systemu glutaionu nie mamy ochrony przed autoimmunizacją. Glutation poświęca swój jeden molekuł aby zneutralizować nieparzyste molekuły wolnych rodników. Jednak po oddaniu jednego elektronu glutation sam staje się wolnym rodnikiem, który przy pomocy enzymów i chociażby melatoniny znów jest naładowany, i może na nowo jako antyoksydant walczyć z wolnymi rodnikami. Glutation jest zużywany na co dzień przez nasz organizm poprzez: stres, skoki glukozy we krwi, brak snu, papierosy, substancje chemiczne, pleśń, promenowanie, leki czy pole elektromagnetyczne. 


Gdy poziom glutationu jest niski i nie może on pełnić swojej ochronnej roli, następuje aktywacja systemu odpornościowego. Innymi słowami mówiąc, system odpornościowy dostaje cios, bo tarczy nie ma. Następnie wyzwalany jest enzym iONS (indukowalna syntaza tlenku azotu ang. inducible nitric oxide synthase), co w konsekwencji zwiększa destrukcję atakowanych tkanek czy organów i promuje atak autoimmunologiczny.

Im niższy jest poziom glutationu tym większa jest destrukcja tkanek (rozregulowanie Th17), a ponadto wolniejsza ich regeneracja. Glutation jest wsparciem dla limfocytów T, czyli generalizując jest kluczowy dla modulacji systemu odpornościowego.


Co jednak ważne, nie sposób po prostu podnieść poziomu glutationu poprzez banalny suplement. Glutation w zredukowanej postaci jest szybko wykorzystywany, i tak naprawdę nie zmienia to poziomu glutationu w komórce. Nawet gdy dostarczamy skutecznie glutationu do organizmu to wciąż nie robimy nic w kierunku poprawnego recyklingu glutationu, z którym większość chronicznie chorych osób ma problem. Wówczas mamy nadmiar utlenionego glutationu (GSSG), który jest wolnym rodnikiem i musi połączyć się z dostępnym glutationem, aby powrócić do zredukowanej postaci. Zarówno reakcja redukowania glutationu, jak i utleniania jest zależna od enzymów. Problem zaczyna się g\dy zdolność przekształcania glutationu do zredukowanej postaci jest zmniejszona. Gdy recykling glutationu nie jest optymalny, nie można przede wszystkim ochronić mitochondrium, które jest niszczone podczas ataku autoimmunologicznego, ale również nie można zapobiec stanu zapalnemu śluzówki jelita, który często prowadzi do nieszczelności. A co więcej jakakolwiek kuracja oczyszczająca, przeprowadzona przy niskim poziomie glutationu, może doprowadzić do trwałych szkód.


W autoagresji poprawny system glutationu (produkcja oraz recykling):

 • zapobiega stymulacji autoagresji
 • zmniejsza stres oksydacyjny
 • optymalizuje aktywność Th1/Th2
 • wpływa na ramię Th3, limfocyty T, które modulują atak
 • zmniejsza aktywność Th17 i destrukcje tkanek
 • pozwala na regenerację tkanek po ataku autoimmunologicznym
 • chroni mitochondrium komórki
 • zapobiega nieszczelności jelit
 • zapobiega aktywacji iNOS, co zmniejsza destrukcję tkanek

Pomocne w recyklingu glutrationu:

 •  NAC
 • ALA (kwas lipinowy)
 • L-glutamina
 • Selen
 • Cordyceps
 • Ostropest plamisty
 • Ekstrakt z brokułu 
 • Gotu Kola

 • Omega3 i GLA
Niezbędne kwasy tłuszczowe są syntezowane przez organizm do lokalnych hormonów nazwanych eikozanoidy, które regulują wszystkie etapy procesu zapalnego. Bez nich organizm ma zmniejszone zdolności regeneracji i obrony odpornościowej.


Sterydy podawane w chorobach o podłożu zapalnym blokują tworzenie zarówno "dobrych" jak i złych eikozanoidów, albo zmieniają produkcję jednego typu eikozanoidów w drugi.

Prostaglandyny, czyli hormony tworzące się z eikozanoidów, regulują odpowiedz układu odpornościowego. Niedobory prostaglandyn serii 1 i nadmiar prostaglandyn serii 2 inicjują nadaktywność komórek B na skutek utraty regulacyjnej funkcji limfocytów T. Z tego powodu suplementacja niezbędnymi kwasami tłuszczowymi GLA (kwas gamma linolenowm) i EPA/DHA, które wspomagają produkcję prostaglandyn serii 1 i zmniejszają produkcję cytokin zapalnych jest dobrą strategią w leczeniu chorób autoimmunologicznych, zwłaszcza że w typowej diecie mamy sporo pro zapalnych kwasów tłuszczowych oraz czynników blokujących konwersję kwasu linolenowego i linolowego w dłuższe metabolity EPA i GLA (tłuszcze trans fat, alkohol, infekcje wirusowe).

 • Witamina D
Niedobory witaminy D są silnie powiązane z chorobami autoimmunologicznymi. Wiemy, że witamina D jest immunomodulatorem i bezpośrednio wpływa na funkcje cytokin. Gdy osoba ma niedobory witaminy D, aktywność komórki zostaje zaburzona. Co więcej niedobory witaminy D są powiązane z rozwojem nieszczelnego jelita. Mamy również dowody, że witamina D działając regulująco na układ odpornościowy może na wiele sposobów hamować stan zapalny.

 • Kora wierzby i kurkuma
Działają antyzapalnie. Kurkuma musi mieć odpowiednią formę najlepiej phytosome, co zwiększa jej wchłanianie. Wierzba jest rośliną używaną od czasów Hipokratesa. Badania pokazują jego skuteczność w przypadku bólów pleców, artretyzmu i innych pokrewnych schorzeń.

 • Kolagen typu II
Kolagen typu II nie wpływa na stan zapalny, ale zwiększa tolerancję immunologiczną. W większej dawce może powodować stan zapalny, ale w mniejszej wydaje się mieć przeciwny efekt. 100 mcg czystego kolagenu typu II dziennie według badań może zmniejszyć stan zapalny stawów u pacjentów z RZS.Leczenie RZS
Celem leczenia konwencjonalnej medycyny jest kontrola symptomów, które są tak naprawdę tylko manifestacją choroby. RZS jest rozumiane, jako problem z chronicznie nadaktywnym systemem odpornościowym, zwłaszcza limfocytami T i B. 

Uszkodzenie stawów może powodować szereg problemów ze sprawnością, a skutki uboczne podawanych leków są ceną jaką płaci się za tak agresywną interwencję. Funkcjonalne podejście do RZS nie neguje potrzeby regulacji stanu zapalnego czy uśmierzania bólu, ale skupia się przede wszystkim na identyfikacji czynników, które aktywują system odpornościowy oraz na czynnikach, które podtrzymują te ataki. Zamiast po prostu wyłączać system odpornościowy i zmierzać się z konsekwencjami stosowania agresywnych leków, powinniśmy zastanowić się co tak naprawdę układ odpornościowy chce nam przekazać. Może jest coś, co zakłóca jego funkcje i należy tego uniknąć, a może brakuje mu czegoś dla prawidłowej pracy np. substancji odżywczych. Odchodzi się od skupienia uwagi na chorobie samej w sobie, a w zamian stara się popatrzeć na czynniki, które ją wywołały, takie jak drobnoustroje, jedzenie, toksyny stres czy stan przewodu pokarmowego. Identyfikacja wszystkich czynników, jakie mają wpływ na chorobę danego pacjenta pozwala ułożyć strategię działania, która wpływa na przyczyny, a nie tylko goni symptomy choroby.
 
Konwencjonalna terapia stosowana w RZS niesie za sobą wiele problemów, od potencjalnych skutków ubocznych leków, poprzez ogromne ryzyko nawrotów, aż do zwiększonego ryzyka wystąpienia innych chorób autoimmunologicznych. Funkcjonalna terapia nie jest z definicji substytutem konwencjonalnego leczenia. Jest uzupełnieniem terapii, chociaż nierzadko jest jedyną skuteczną strategią, która wpływa na czynniki wywołujące i regulujące procesy, jakie mają miejsce u chorych na RZS. Bez odpowiedniej diety, suplementacji i modyfikacji stylu życia, konwencjonalne leczenie jest tylko gaszeniem symptomów. A ryzyko niepowodzenia kuracji jest spore. Szacuje się, że 60% chorych może doświadczyć trwałego uszkodzenia zdrowia do 10 lat po pojawieniu się choroby. Ponadto chroniczny stan zapalny u osób z RZS zwiększa dwukrotnie szansę na rozwój chorób serca niż u przeciętnie zdrowej osoby. 

Przede wszystkim podejście do RZS, jak do każdej innej choroby autoimmunologicznej, musi być kompleksowe i indywidualne. U każdego chorego inne czynniki wpływają na manifestację symptomów i inne procesy zachodzą nieoptymalnie. Spojrzenie na cały obrazek, czyli stan zdrowia chorego, jego dietę, relacje, poziom stresu i zajęcie się wszystkimi procesami, które są zaburzone, daje realną szansę na długoterminową remisję i przede wszystkim profilaktykę innych chorób autoimmunologicznych.

Źródła:
Schmidt M, Hartung R, Capellino S, et al. Estrone/17beta-estradiol conversion to, and tumor necrosis factor inhibition by, estrogen metabolites in synovial cells of patients with rheumatoid arthritis and patients with osteoarthritis. Arthritis Rheum 2009;60:2913–2922.
Cutolo M, Sulli A, Straub RH, et al. Estrogen metabolism and autoimmunity. Autoimmun Rev 2012;11:A460–A464
Costenbader KH, Karlson EW. Cigarette smoking and autoimmune disease: What can we learn from epidemiology? Lupus 2006;15:737–745.
Manzel A, Muller D, Hafler D, et al. Role of “Western diet” in inflammatory autoimmune diseases. Curr Allergy Asthma Rep 2014;14:404.
Braun-Moscovici Y, Toledano K, Markovits D, et al. Vitamin D level: Is it related to disease activity in inflammatory joint disease? Rheumatol Int 2011; 31:493–499
Cantorna MT, Mahon BD. Mounting evidence for vitamin D as an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence. Exp Biol Med (Maywood) 2004;229:1136–1142
Molberg Ø, Sollid LM. A gut feeling for joint inflammation—using coeliac disease to understand rheumatoid arthritis. Trends Immunol 2006;27:188–194.
Paimela L, Kurki P, Leirisalo-Repo M, Piirainen H. Gliadin immune reactivity in patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 1995;13:603–607.
Sökjer M, Jónsson T, Bödvarsson S, et al. Selective increase of IgA rheumatoid factor in patients with gluten sensitivity. Acta Derm Venereol 1995;75:130–132.
Fasano, A. Leaky gut and autoimmune diseases. Clin Rev Allergy Immunol 2012;42:71–78.
Ebringer A, Rashid T. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease triggered by Proteus urinary tract infection. Clin Dev Immunol 2006;13:41–48.
Ebringer A, Rashid T, Wilson C. Rheumatoid arthritis, Proteus, anti-CCP antibodies and Karl Popper. Autoimmun Rev 2010;9:216–223.
Newkirk MM, Zbar A, Baron M, Manges AR. Distinct bacterial colonization patterns of Escherichia coli  subtypes associate with rheumatoid factor status in early inflammatory arthritis. Rheumatology (Oxford) 2010;49:1311–1316.
Puntis D, Malik S, Saravanan V, et al. Urinary tract infections in patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2013;32:355–360. 
Ebringer A, Rashid T. Rheumatoid arthritis is caused by a Proteus urinary tract infection. APMIS 2014;122:363–368. 
Prince FHM, Vivian PB, Shadick NA, et al. Sustained rheumatoid arthritis remission is uncommon in clinical practice. Arthritis Res Ther 2012;14:R68
Janeway CA. The immune system evolved to discriminate infectious nonself from noninfectious self. Immunol Today 1992;13:11–16.
Mewar D, Wilson AG. Autoantibodies in rheumatoid arthritis: A review. Biomed Pharmacother 2006;60:648–655.
Stamp LK, James MJ, Cleland LG. Diet and rheumatoid arthritis: A review of the literature. Semin Arthritis Rheum 2005;35:77–94.
Elkan AC, Sjöberg B, Kolsrud B, et al. Gluten-free vegan diet induces decreased LDL and oxidized LDL levels and raised atheroprotective natural antibodies against phosphorylcholine in patients with rheumatoid arthritis: A randomized study. Arthritis Res Ther 2008;10:R34.
Hafström I, Ringertz B, Spångberg A, et al. A vegan diet free of gluten improves the signs and symptoms of rheumatoid arthritis: The effects on arthritis correlate with a reduction in antibodies to food antigens. Rheumatology (Oxford) 2000;40:1175–1179.
Kjeldsen-Kragh J. Rheumatoid arthritis treated with vegetarian diets. AmJ Clin Nutr 1999;70(3suppl):594S–600S.
Hagen KB, Byfuglien MG, Falzon L, et al. Dietary interventions for rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006400.
Sköldstam L, Hagfors L, Johansson G. An experimental study of a Mediterranean diet intervention for patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2003;62:208–214.
Deane KD, O’Donnell CI, Hueber W, et al. The number of elevated cytokines and chemokines in preclinical seropositive rheumatoid arthritis predicts time to diagnosis in an age-dependent manner. Arthritis Rheum 2010;62:3161–3172.
Castillo-Ortiz J, Durán-Barragán S, Sánchez-Ortíz A, et al. Anti-transglutaminase, antigliadin and ultra purified antigliadin antibodies in patients with  a diagnosis of rheumatoid arthritis. Reumatol Clin 2011;7:27–29.
Burska, A, Hunt, L, Bossinot, M, et al. Autoantibodies to posttranslational modifications in rheumatoid arthritis. Mediators Inflamm 2014;2014:492873.
Kokkonen H, Söderström I, Rocklöv J, et al. Up-regulation of cytokines and chemokines predates the onset of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum  2010;62:383–391.
Stange R, Mueller J, Kelber O, et al. Willow bark extract STW 33-I is safe and effective in the long-term treatment of outpatients with chronic musculosceletal [sic] pain. J Altern Complement Med 2014;20:A83.60.
Vlachojannis JE, Cameron M, Chrubasik S. A systematic review on the effectiveness of willow bark for musculoskeletal pain. Phytother Res 2009;23:897–900.Wei W, Zhang LL, Xu JH, et al. A multicenter, double-blind, randomized, controlled phase III clinical trial of chicken type II collagen in rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther 2009;11:R180.
Zhang LL, Wei W, Xiao F, et al. A randomized, double-blind, multicenter, controlled clinical trial of chicken type II collagen in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008;59:905-910.
Barnett ML, Kremer JM, St Clair EW, et al. Treatment of rheumatoid arthritis with oral type II collagen. Results of a multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 1998;41:290–297.

 
 


46 komentarzy:

 1. Mega artykuł. Gratuluje. I po cichu liczę na coś nt rumienia guzowatego albo migdałków z czopami.

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetny artykuł! Czy zawartą w nim wiedzę można podpiąć pod ZZSK? Pytanie może głupie, ale wolę się upewnić zanim podetknę komuś do przeczytania ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Nie da się czytać bo zasłaniają wklejone zdjęcia kobitek i kamerzysty ;-(

  OdpowiedzUsuń
 4. nie wiem czy czytasz tutaj komentarze, ale pisałam już emaile, na fb i smsy i nic, a chcę się z Tobą skontaktować,aby dokończyć konsultację z 27 stycznia

  zrobiłam już wszystkie badania i masz wszystko napisane w meilu

  bardzo Cię proszę o kontakt, bo zależy mi aby zacząć już konkretne leczenie

  pozdrawiam
  Ewelina

  OdpowiedzUsuń
 5. Takiej wiedzy potrzebowałam 10 lat temu, gdy moja Mama bardzo cierpiała z powodu RZS. Wiele razy byłam u jej reumatologa i wypytywałam o możliwości tkwiące w diecie itd, ale słyszałam wtedy "nic nie pomoże". A jednak mogłoby coś pomóc. Pod koniec próbowałyśmy suplementacji Omega-3, GLA i selenu, ale serce nie wytrzymało. Dziękuję za ten artykuł, mam nadzieję, że komuś pomoże.
  rada na obrazki: skopiuj artykuł do notatnika i tam go przeczytaj!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I am so inspired by your information regarding blogging , I appreciate your generosity in making this available to me. You have the gift of teaching-thank you so very much. May God continue to pour out His favor and blessing on your family and your business . Can you please comment on the type of computer you recommend to start? Games to play over text good morning quotes online grammar checker Music Download Sites to download legally newlywed game questions Reasons why I love youHowmate.com

   Usuń
 6. Proszę napraw te obrazki, bo nie da się czytać.

  OdpowiedzUsuń
 7. Dzień dobry! Piszę komentarz bo już zaczynam tracić nadzieję, że cokolwiek mi pomoże! Mam nadzieję, że przeczytasz te komentarz i chociaż nakierujesz mnie na kogoś kto mógłby pomóc.
  Historia mojej "choroby" jest dosyć długa, w wieelkim skrócie chodzi o brak miesiączki/wychudzenie (obecnie 47kg/173cm). Od 2 miesięcy mam wielkie problemy z układem pokarmowym, źle zdiagnozowany refluks ( oczywiście 2 tyg IPP 60mg, wzdęcia, zgaga, złe samopoczucie..), od 2 tyg 1st. celiaklii, neutropenię, chroniczne bóle głowy (po diecie "lekkostrawnej" i wszystkożernych świętach), wahania nastroju, itp. A wszystko zaczęło się od bólu/ucisku w żołądku czym nie wzruszyłam personelu szpitala. Ból ten pewnie był spowodowany zmianą diety, z katorżniczej, beztłuszczowej, "zdrowej" jak mi się wydawało na normalną, a więc węglowodany nawet ponad 300g dziennie, mięso, białko.. Gastrolog stwierdził dyspepsję i zalecił dietę lekkostrawną. Wtedy pojawiły się święta, bóle głowy, niestrawiony pokarm w kale, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, itp. Sama już nie wiem co robić. Obecnie nie jem glutenu i nabiału, staram się przejść na paleo, jem dużo tłuszczu, ale żołądek znowu zaczął boleć! I ta głowa! Doradź w którą stronę iść

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. weganizm!

   Usuń
  2. Zakwasic zoladek
   Ponieważ niestrawione białko może powodować takie problemy.
   Także jeszcze raz zadbać o żołądek żeby był kwaśny.

   Usuń
  3. Zakwasic zoladek
   Ponieważ niestrawione białko może powodować takie problemy.
   Także jeszcze raz zadbać o żołądek żeby był kwaśny.

   Usuń
 8. PROSZĘ O WPIS O WEGANIŹMIE, jakia jest Twoja opinia, zalety i wady i wskazówki dla tych którzy są weganinami.

  OdpowiedzUsuń
 9. Za dużo tego, nie jestem w stanie ogarnąć połowy tego art. Nie znam się na tym kompletnie. Ale do rzeczy. .. mam 37 lat, od ok. 20 lat towarzyszą mi bóle kolan. Początkowo były to bóle trwające kilka dni, w jednym bądź drugi m kolanie. Po kilku dniach mijały samoistnie. Około 7 lat temu ból w jedn kolanie pojawił się i już sobie nie poszedł. Bolało czsem mniej lub bardziej ale nieprzerwanie. Pojawił odgłos i uczucie "klikania" podczas chodzenia i zginania kolan. Podczas klekania słychać "trzaski" i "chrupanie" w jednym i drugim. Dalej. .. nie wiem czy łączyć to z dietą, ale od 10 cierpię na zapalenie korzonków do czego dochodzi rwa kulszowa. Początkowo zapalenia zdarzały się raz do roku, trwaly do kilku tyg. przechodzilo po serii lekow p.zapalnych. Z czasem dolegliwości stwaly się częstsze i przybierały na sile. Po pewnym czasie ból w ledzwiach i "strzelający" ból dochodzący do kostki, był juz normą. W zeszlym roku po kontuzji kręgosłupa ledzwiowego która uniemozliwiła mi poruszanie się na ok. tydzien (podczas wstawiania poczułem "prąd" przechodzacy po krzyzu i nic wiecej). Zrobiono mi kilka badań, ale juz rentgen wykazał że mam "zużyte " dwa dyski w odcinku lędźwiowym. Od tej kontuzji ból nie miną, odczuwam go nieprzerwanie, doszło do tego zesztywnienie kręgosłupa w tym odcinku.
  Po roku postanowiłem "przeprosić" się z dietą paleo. Po czterech dniach znikną ból kolan, ból kręgosłupa i zesztywnienie zmniejszyło się na tyle że wróciłem do biegania i mam zamiar zacząć uprawiać elikatnego "crossa" , bez ketli i obciążeń... na razie :). Do tego zniknęła zgaga i zmniejszył się refluks. Ból lewego barku i kaptura to już prawie historia, podobnie jak bóle w mostku. Przestała, nie również boleć narośl w stawie lewego kciuka, ktora pojawiła się połączyć roku temu.
  I NIE WIEM CO MAM O TYM WSZYSTKIM MYSLEC ! Czy moje ciało tak fatalnie reaguje na zborza i nabiał ? Czy to możliwe aby jeszcze przed 30ką moje ciało zaczęło się aż tak buntować na paliwo jakie mu serwuję ?
  Nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale nie jestem też w stanie już funkcjonować tak jak do tej pory, jedząc to co jadłem.
  Wydaje mi się że to jeszcze nie do końca "TO" , zastanawiam się czy nie wprowadzić diety eliminacyjnej. Może wtedy dowiem się co naprawdę mnie tak niszczy.

  OdpowiedzUsuń
 10. Ostatnio szukałam informacji na temat RZS i znalazłam taki artykuł może komuś się przyda http://zdrowenowosci.pl/rzs-i-bivanol/

  OdpowiedzUsuń
 11. Polecam również sprawdzać portal http://wylecz.to . Co prawda nie ma tam aż tak dobrze przygotowanych artykułów odnośnie alternatywnych metod leczenia, ale są ciekawe info, które można ewentualnie spróbować wdrożyć. Co więcej - wylecz.to ciekawie opisuje różne schorzenia, która można wyleczyć przy użyciu konwencjonalnych metod leczenia. Polecam ;)

  OdpowiedzUsuń
 12. Można też dodać Witaminę K2 jako czynnik pomocniczy/suplement w RZS: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23124653, http://probiol.weebly.com/witamina-k2.html

  OdpowiedzUsuń
 13. This is a great article. It gave me a lot of useful information. thank you very much


  monkey go happy | superfighters 2 | bloons td | happy wheels 3

  OdpowiedzUsuń
 14. شركة اتقان الرياض للديكور

  يعد الديكور من اهم عناصر جمال المنزل ورونقه نقدم افضل ديكورات ودهانات بافضل الدهانات العالمية العالية الجودة ونتميز بتقديم احدث تصميمات الديكور العالمية التى تعمل على جعل منزلك انيقا فخما ومريحا عمليا بالاضافة الى خدمات تنظيف السجاد وتنظيف الموكيت وتنظيف الكنب بجميع انواعه
  نتميز باننا الافضل والاعلى جودة ولكن اسعارنا في متناول الجميع
  مقاول دهانات بالرياض
  تركيب جبس بورد بالرياض
  شركة ديكورات وتشطيبات بالرياض
  تشطيب فلل بالرياض
  _________
  شركة تصميم ديكور بالرياض

  شركة تنظيف خزانات بالباحة
  شركة مكافحة حشرات بالباحه
  __________
  تشطيب شقق بالرياض
  فني تركيب ورق جدران بالرياض
  شركة ديكور بالرياض
  افضل شركة غسيل كنب بالرياض
  افضل شركة تنظيف موكيت بالرياض
  شركة رش مبيدات بالباحه
  شركة تنظيف منازل بالباحة
  افضل شركة تنظيف الكنب بالرياض


  OdpowiedzUsuń
 15. Czy mozna zatem powiązać nadczynność nadnerczy z bólami kolan, stawów?
  Szukam na blogu czegoś na temat nadczynnosci, ale oprócz "wyczerpanych" nadnerczy opisanych bardzo oględnie, nie ma nic.

  OdpowiedzUsuń
 16. I Abdul Syukur, miło cię poznać, dziękuję bardzo przydatnych informacji :)

  OdpowiedzUsuń
 17. Thank you for sharing valuable information. Nice post. I enjoyed reading this post.

  five nights at freddy's 5  |run 3 |

  OdpowiedzUsuń
 18. moich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć że najlepiej w przypadku leczenie stanów zapalnych związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów sprawdziły się warzywa chodzi tutaj głównie o paprykę cebulę czosnek oraz oliwę z oliwek wszystkie te warzywa były gotowane i spożywają je 2 razy dziennie okazuje się że Wynika to z zawartości witaminy K oraz niewielkiej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych najnowsze badania sugerują że połączenie tych dwóch przeciwzapalnych czynników mam bardzo dobre działanie przeciwzapalne co powinni bardzo dobrze odczuwać chorzy na RZS http://www.reumatyzmforum.pl/jakie-warzywa-na-reumatoidalne-zapalenie-stawow-rzs/

  OdpowiedzUsuń
 19. moich osobistych doświadczeń mogę powiedzieć że najlepiej w przypadku leczenie stanów zapalnych związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów sprawdziły się warzywa chodzi tutaj głównie o paprykę cebulę czosnek oraz oliwę z oliwek wszystkie te warzywa były gotowane i spożywają je 2 razy dziennie okazuje się że Wynika to z zawartości witaminy K oraz niewielkiej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych najnowsze badania sugerują że połączenie tych dwóch przeciwzapalnych czynników mam bardzo dobre działanie przeciwzapalne co powinni bardzo dobrze odczuwać chorzy na RZS http://www.reumatyzmforum.pl/jakie-warzywa-na-reumatoidalne-zapalenie-stawow-rzs/

  OdpowiedzUsuń
 20. Na reumatoidalne zapalenie stawów pomaga picie wody z filtra redox - wody o odpowiednim alkalicznym ph, woda ta niweluje negatywny wpływ wolnych rodników na organizm, pomagając nie tylko przy zapaleniu stawów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu jest link do filtra http://fitaqua.pl/produkt/redox/

   Usuń

 21. The blog or and best that is extremely useful to keep I can share the ideas of the future as this is really what I was looking for, I am very comfortable and pleased to come here. Thank you very much.
  animal jam | five nights at freddy's | hotmail login

  OdpowiedzUsuń


 22. Super website with a great sharing and amazing stories is ur web.. please keep doing what u do now.. thanks to you.
  العاب طبخ جديدة
  العاب تلبيس بنات
  Games

  OdpowiedzUsuń
 23. I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot. I hope to have many more entries or so from you.
  Very interesting blog.
  http://www.baixarfacebookgratis.com.br

  OdpowiedzUsuń
 24. I am looking for my memories through the stories, the narrative of people. I feel it is difficult but I will try.
  povaup

  OdpowiedzUsuń