Dlaczego PALEO?

Masz dość wiecznych nieskutecznych diet? A może wciąż czujesz głód i nie potrafisz przestać myśleć o jedzeniu? Marzysz o tym aby jeść do syta i nie liczyć kalorii? Chcesz zrzucić tkankę tłuszczową, mieć więcej energii, lepsze samopoczucie? Cierpisz na otyłość, choroby autoimmunologiczne, cukrzycę, choroby serca, alergie, trądzik, depresję lub kiepski nastrój, problemy trawienne, PCO, zaburzenia hormonalne, brak energii? Jeżeli tak, jesteś w odpowiednim miejscu!

O paleo, medycynie naturalnej i odchudzaniu w oparciu o badania, fakty, doświadczenie. Analiza powszechnych przekonań dotyczących diety, odchudzania i zdrowia oraz holistyczne podejście do człowieka na podstawie konkretnych argumentów.

Szukaj

Loading

20.12.2016

Immunologiczne podłoże poronień

Od pewnego czasu poronienie jest strachem każdej świadomej kobiety, która planuje ciążę lub spodziewa się dziecka. Nie bez powodu coraz częściej spodziewające się dziecka nie wspominają nawet o swoim stanie, dopóki nie upewnią się że ciąża jest bezpieczna. Statystyki są różne, ale oficjalnie poronienia stanowią ok. 10-15% wszystkich świadomych ciąż, czyli takich które zostały potwierdzone testem z krwi lub badaniem ginekologicznym. Nieoficjalnie sugeruje się, że problem dotyczy co szóstej pary.

Istnieje wiele przyczyn poronień potwierdzonych badaniami naukowymi i doświadczeniem klinicznym. Niektóre kobiety narażone są na kilka takich czynników jednocześnie. W literaturze najczęściej wymieniane są: niski poziom progesteronu, problemy anatomiczne, zaburzenia genetyczne, zaburzone mechanizmy immunologiczne czy infekcje. W przypadku ok. kilkunastu procent poronień nie udaje się ustalić przyczyny. Konwencjonalni lekarze najczęściej nie zajmują się poronieniami związanymi z pracą systemu immunologicznego, mimo że odsetek chorób związanych z zaburzeniami immunologicznymi rośnie, i wiele niewyjaśnionych przypadków poronień ma korelacje autoimmunologiczne. Powoli świadomość związana z immunologią reprodukcyjną  wzrasta, co niestety jest bardziej zauważalne w pracy naukowców, niż w gabinetach lekarskich. 

Nasz układ odpornościowy w ciąży musi zmienić mechanizm działania, aby płód nie został odrzucony przez organizm. Wiele różnych przeciwciał, które mogą nas zarówno chronić jak i nam zagrażać,  jest istotnych dla systemu reprodukcyjnego. Poniżej omówione zostanie kilka najbardziej istotnych i najczęstszych.


Przeciwciała antyfosfolipidowe
Molekuły fosfolipidów są komponentem błony komórkowej. Niektóre z nich mogą zachowywać się jak klej i wiązać komórki. 

Kształtowanie się łożyska obejmuje połączenie małych komórek zwanych cytotrofoblastami w większe syncytiotrofoblasty, które są niezębne dla regulacji procesów związanych z odżywianiem płodu. Przeciwciała antyfosfolipiowe mogą zaburzać prawidłowe tworzenie się łożyska.
Ponadto potrafią powodować szkody wewnątrz ścian naczyń krwionośnych, co pozwala komórkom przylegać do miejsca uszkodzenia, powodując skrzepy krwi. Przeciwciała antyfosfolipidowe mogą powodować zwężenia naczyń krwionośnych, i co za tym idzie zmniejszoną cyrkulację krwi. Połączenie skrzepów i mniejszego przepływu krwi może wpłynąć na dopływ krwi do płodu i łożyska, powodując zaburzenia rozwoju lub nawet zgon płodu.

Kobiety posiadające przeciwciała antyfosfolipidowe najczęściej leczone są niskimi dawkami aspiryny i lekami rozrzedzającymi krew z heparyną. Heparyna ma duże molekuły i nie jest w stanie przedostać się do łożyska. Aspiryna może przeniknąć do środka łożyska, ale ze względu na małe dawki nie powinna mieć negatywnego wpływu na rozwijający się płód. Takie leczenie jest teoretycznie najbardziej skuteczne gdy zaczyna się przed poczęciem i jest kontynuowane w ciąży. W praktyce ze skutecznością bywa różnie, główne dlatego że powyższe leki działają objawowo, i w żaden sposób nie wpływają na przyczynę problemu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kobieta mająca przeciwciała antyfosfolipidowe ma również przeciwciała na inne tkanki.


Przeciwciała ANA
Przeciwciała przeciwjądrowe jak nazwa wskazuje, za target obierają jądro komórkowe, które jest swoistym mózgiem komórki, regulującym jej funkcje. Niektóre osoby mają przeciwciała przeciw różnym komponentom jądra. Najczęstsza choroba kojarzona z przeciwciałami ANA to toczeń, w przypadku którego odsetek poronień jest dużo wyższy niż u osób bez przeciwciał ANA. Większość kobiet, których dotyczy problem nawracających poronień nie wykazuje klinicznych objawów tocznia, ale wiele z nich posiada symptomy chorób autoimmunologicznych, podobnych do tych występujących w toczniu. Łożyska u takich kobiet są generalni słabsze i często objęte stanem zapalnym. Konwencjonalne leczenie kobiet z przeciwciałami ANA może uwzględniać podanie kortykosterydów, które hamują procesy zapalne w komórkach. Większość tego typu leków nie przedostaje się do łożyska, a dodatkowo łożysko produkuje enzymy, które rozkładają kortykosterydy, dlatego płód jest narażony stosunkowo na niewielką ekspozycję.


Przeciwciała antytarczycowe
Przeciwciał ukierunkowanych na tarczycę mamy 18, niestety komercyjnie badamy tylko 3, z czego najbardziej znane są anty TPO i anty TG, które razem nazywane są ATA. Już w 1990 roku sugerowano, że ATA są markerem zagrożonych ciąż. Następnie zauważono zdecydowanie częstsze występowanie ATA u kobiet, które poroniły, zwłaszcza w 1 trymestrze. Jedno badanie pokazało, że aż 67% kobiet z nawracającymi poronieniami w 1 trymestrze, miało przeciwciała ATA, w porównaniu do 17% z grupy kontrolnej. Co ciekawe żadna badana kobieta nie wykazywała symptomów związanych z chorobami tarczycy.

Istnieje kilka hipotez wyjaśniających korelację pomiędzy obecnością przeciwciał tarczycowych a poronieniami. Może to być kwestia niedoczynności tarczycy czy też zachodzących procesów autoimmunologicznych. ATA wydają się być makerem zaburzonych funkcji limfocytów T. Znaczny wzrost populacji endometrialnych limfocytów T regulatorowych oraz cytokin interferonów gamma jest obserwowany u niepłodnych kobiet z przeciwciałami tarczycowymi. Można przypuszczać, że niepłodne kobiety z przeciwciałami ATA mogą być diagnozowane z zespołem zaburzeń immunologicznych związanych z niepowodzeniami rozrodu – RAFS (reproductive autoimmune failure syndrome). Pacjentki z RAFS powinny mieć oznaczony poziom przeciwciał blokujących, ANA, APA, oznaczenie ilości i aktywności komórek NK oraz mutacji genetycznych prowadzących do trombofilii. 

Wrodzona trombolfila jest również częstą przyczyna problemów z płodnością. Trombofilia, zwana nadkrzepliwością, polega na powstawaniu zakrzepów w świetle naczyń krwionośnych. Badania dowodzą, że trombofilia może przyczyniać się do poronień czy nadciśnienia tętniczego w ciąży. Kobiety posiadające geny odpowiadające za trombofilię, w porównaniu do tych bez owych genów, mają od 2 do 14 razy większe ryzyko wystąpienia problemów z krzepnięciem krwi, prowadzących do poronień. 

Istnieją trzy główne mutacje genetyczne odpowiadające za wrodzoną trombofilię: czynnik V Leiden (mutacja p.R506Q w genie F5 kodującym czynnik V szlaku protrombinowego), mutacja G20210A genu protrombiny oraz polimorfizm genu MTHFR. Najczęściej spotyka się mutację V Leiden, której nosicielami jest ok.10% populacji rasy białej. Aż 60% pacjentek, u których zdiagnozowano skrzepy krwi w ciąży,  było nosicielami tej mutacji.  Mutacja genu protrombiny występuje u 7,8% kobiet, które doświadczyły poronień spowodowanych zaburzeniami krzepnięcia. O MTHFR była mowa wielokrotnie, ale nie tylko brak witaminy B6, B12 i kwasu foliowego pogarsza problem. Homocysteina, która standardowo występuje w organizmie w małej ilości, na skutek mutacji genu odpowiadającego za działanie enzymu o nazwie  reduktaza metylenotetrahydrofolianu, zaczyna się budować w organizmie. Hiperhomocysteinemia skutkuje powstawaniem zakrzepów, a kobiety będące nosicielami homozygoty mają ponad dwukrotnie zwiększone ryzyko poronienia. 

Wrodzoną trombofilię konwencjonalnie leczy się niskim dawkami aspiryny i heparyną. Pacjentki z mutacją genu MTHFR powinny dodatkowo przejmować odpowiednie formy kwasu foliowego.
Niskie dawki aspiryny, jako wyizolowana kuracja, mają mieszaną skuteczność, a badania pokazują nawet brak sukcesów gdy mowa o zapłodnieniu IVF przy zaburzonych funkcjach układu odpornościowego.


Przeciwciała przeciwko plemnikom
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni produkują przeciwciała przeciw spermie, które przyłączając się do plemników, zaburzają ich ruch i utrudniają przedostawanie się przez śluz znajdujący się w szyjce macicy. Ponadto komórki spermy mogą być zlepiane lub nawet zostać zniszczone. Dużo rzadziej może wystąpić alergia kobiety na nasienie partnera. W takim przypadku pomocna jest inseminacja. 


Przeciwciała blokujące
Po zapłodnieniu system odpornościowy matki otrzymuje różne sygnały ze strony zarodka. Niektóre z nich dotyczą HLA (human leukocyte antigens - antygenów zgodności tkankowej) oraz typów białych krwinek. HLA znajdują się na powierzchni białych krwinek i są unikatowe dla każdej osoby. Bez nich niemożliwa byłaby identyfikacja tego co obce: patogenów wywołujących infekcje, komórek nowotworowych, transplantowanych organów, jak również płodu. Połowa HLA zarodka pochodzi od matki, druga połowa od ojca. Gdy kobieta zachodzi w ciąże, jej układ odpornościowy powinien rozpoznać HLA ojca jako inny niż jej własne HLA, a następnie białe krwinki znajdujące się w macicy powinny produkować ochronne, blokujące przeciwciała. Takie przeciwciała pokrywają komórki zarodka i chronią go przed aktywnością komórek NK (natural killers - naturalni zabójcy) matki. Jeżeli HLA ojca jest podobne do HLA matki, jej komórki mogą nie dokonać rozróżnienia niezbędnego do produkcji przeciwciał blokujących. Kobiety, które z sukcesem zachodzą w ciążę i nie mają historii poronień, zazwyczaj mają wysoki poziom blokujących przeciwciał, nawet gdy nie są w stanie błogosławionym. Kobiety, które poroniły zazwyczaj mają niski poziom blokujących przeciwciał, nawet w ciąży. Istnieją już metody identyfikacji par podobnych do siebie pod względem HLA, co pozwala ocenić m.in. poziom przeciwciał blokujących. 

W leczeniu niskiego poziomu przeciwciał blokujących stosuje się dwie metody: immunizację białych krwinek ojca oraz immunoglobuliny podawane dożylnie (IVIG). Dawki IVIg wynoszą od 10 do 60 gram na miesiąc, a co miesiąc poziom blokujących przeciwciał powinien być mierzony, aby dobrać kolejną dawkę.


In-vitro a układ odpornościowy
Mechanizmy odpowiadające za brak skutecznego zapłodnienia in-vitro są skomplikowane. W kontekście układu immunologicznego ważną rolę w całym procesie odbywają przeciwciała antyfosfolipidowe (APA). Fosfolipidy pomagają w "przyklejeniu" się płodu do macicy. Przeciwciała antyfosfolipidowe zaburzają ten proces, powodując problemy z implementacją zarodka. Ponadto APA powodują problemy z dopływem krwi do macicy i łożyska, co również utrudnia implementację.

Przeciwciała ANA mogą powodować stan zapalny w różnych tkankach, również w macicy. Proces zapalny może z kolei blokować poprawną implementację. Komórki NK CD56+16+ są niezbędne m.in. do eliminacji komórek nowotworowych, tak aby nie przekształciły się one w większe guzy. Te komórki mogą błędnie interpretować implementowany zarodek jako cel ataku. Przeciwciała przeciwko tarczycy nie mają takich właściwości, ale pacjenci z ATA powinni być również sprawdzeni pod kątem ANA, APA i zwiększonej liczby oraz aktywności komórek NK. 

Wiele badań podkreśla zarówno sukces immunoterapii w zapłodnieniu IVF, jak również korelację pomiędzy zaburzeniami układu odpornościowego a problemami z implementacją. 


Niezbędna diagnostyka
Wiele różnych czynników może wpłynąć na zdolność kobiety do donoszenia zdrowej ciąży. Pewne predyspozycje immunologiczne, takie jak choroby autoimmunologiczne, wysoki poziom pro-zapalnych cytokin u matki, podwyższona aktywność komórek odpornościowych czy niewytworzenie przez matkę ochronnych komórek to niektóre z nich. Choroby takie jak: celiakia, toczeń, endometrioza, Crohn, stwardnienie rozsiane czy PCOS to przykłady schorzeń, które mogą doprowadzić do odrzucenia zarodka przez organizm matki. 

Pacjentki, które mają historię poronień, najpierw powinny upewnić się, że nie ma żadnych genetycznych powodów powodujących problemy reprodukcyjne. Jeżeli genetycznie prawidłowy zarodek nie skutkuje zdrową ciążą, immunologiczne nieprawidłowości powinny być rozważone. 

Kobiety, które nie zaszły w ciąże mimo wysokiej jakości embrionu, pacjentki które poroniły z genetycznie prawidłowym zarodkiem albo po wykryciu tętna serca, oraz panie z historią rodzinną chorób autoimmunologicznych lub poronień powinny być diagnozowane pod kątem immunologicznych przyczyn niepłodności. 

W ostatnich latach wiele badań potwierdziło zarówno sukces immunoterapii w zapłodnieniu IVF, jak również korelację pomiędzy zaburzeniami układu odpornościowego a problemami z implementacją. Immunologia reprodukcyjna co prawda jest jeszcze w powijakach Polsce, ale bez stworzenia odpowiedniej tolerancji immunologicznej wiele par może, raz po razie, napotykać trudne reprodukcyjne wyzwania. Na chwilę obecną najlepszą metodą diagnostyczną jest badanie krwi sugerowane historią reprodukcyjną.


Badania naukowe odnośnie różnych przyczyń poronień.Źródła:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1741938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10966989
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10560975
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1529104902000466
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10689009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7714144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9645271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9553645
http://www.smj.org.sa/index.php/smj/article/viewFile/5810/3584
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21926059

30 komentarzy:

 1. Moja gin właśnie skierował mnie na badanie immunofenotypu i zaleca zrobienie badanie/zabiegu drożności jajników, co o tym sądzisz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a tak na marginesie, kiedy można się zapisać na konsultacje

   Usuń
  2. ciekawa też jestem strasznie Twojego zdania nt leku clostilbegyt, który jest kolejny moim "etapem"

   Usuń
 2. Bardzo ciekawy artykuł. Jak wszystkie, które Pani pisze. Pani Moniko jestem Pani pacjentka od dawna próbuje sie z Panią skontaktować niestety bez powodzenia.. próbowałam mailem, przez skype i Facebooka.. bardzo proszę o kontakt. Kornelia

  OdpowiedzUsuń
 3. Witam. Trochę nie na temat, bo nieciążowo :) Zaobserwowałam u siebie początki bielactwa i chciałabym opanować rozwój tej choroby dietą. Nie wyobrażam sobie jednak przejścia na protokół – wiem, że nie dałabym rady na dłuższą metę, bo próbowałam.
  Czy protokół można zastąpić testami na nietolerancje pokarmowe? Zastanawiam się nad food detective. Czy są jeszcze jakieś inne które polecasz? Słyszałam coś o teście robionym w USA – fakt, drogi, ale dla zdrowia zrobię wszystko.
  I jeszcze pytanie co do pasożytów – wykonywać standardowe badania z kału czy może biorezonans?
  Będę wdzięczna za pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 'wiem, że nie dałabym rady na dłuższą metę' vs 'dla zdrowia zrobię wszystko'.

   To proszę się zdecydować. ;)

   Usuń
  2. Czasami trzymanie się ścisłej diety jest wręcz niemożliwe. Można tu wymienić choćby osoby mające zaburzenia odżywiania, wszelkie "majstrowanie" przy rezygnacji z określonych pokarmów może się kończyć napadami na niedozwolone jedzenie.
   A jako osoba bardzo aktywna i jednocześnie z dużą niedowagą, osobiście nie wyobrażam sobie przebywać na protokole dłużej niż kilka tygodni. Wystarczy nie tolerować kilku dozwolonych produktów, a z reszty ciężko już zapewnić sobie wszystkie potrzebne składniki odżywcze i odpowiednią kaloryczność. U mnie podobne eksperymenty zawsze kończyły się czasowym zanikiem okresu.
   Nie każda metoda dobra jest dla każdego.
   Chociaż z drugiej strony, gdyby chodziło o sprawę życia i śmierci, pewnie zacisnęłabym zęby i wprowadziła metodę długofalowo.

   Usuń
  3. Na pasożyty polecałabym biorezonans ale w jakiejś sprawdzonej placówce.

   Usuń
 4. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 5. Witam,jestem.po 3poronieniach.mam v leiden i trombofilie,mala io,ostatnia ciaza na clexanie dawka profilaktyczna i acardzie,nie wiedzialam wtedy o mutacjach.Mysli.Pani ze i tak zbadac Nk i Hla?ponoc te wlewy to.tylko a pl sa a inne kraje nie potwierdzily skutecznosci.

  OdpowiedzUsuń
 6. Fajnie, że wróciłaś:) od kilku miesięcy czytam Cię intensywnie, wiele z artykułów po kilkanaście razy. Zmieniłam dietę, zmieniam styl życia wszystko podporządkowuję pragnieniu zostania mamą. W przyszłym m-cu pochodzimy do in vitro a ja zastanawiam się co mogłabym jeszcze zrobić, by zwiększyć swoje szanse. Choruję na PCOS, niepłodność pierwotna. Odstawiłam gluten, nabiał, cukier. Jestem na diecie przeciwgrzybiczej, zwracam uwagę na detoks i toksyny (wymieniłam kosmetyki, z wielu zrezygnowałam) staram się wspierać nadnercza i dbam o florę jelit.

  Moniko chętnie skorzystałabym z konsultacji u Ciebie, ale jesli to nie możliwe, to i tak chciałabym Ci podziękować, bo ten blog otworzył mi oczy i choć pewnie przez dekade brania tabletek anty pewne procesy w moim organiźmie są nieodwracalne, jestem pewna, że robię dla siebie teraz wiele dobrego. DZIEKUJĘ !!! :)

  OdpowiedzUsuń
 7. No teraz to na wszystko przecież można zachorować. Do tego np ja ostatnio zrobiłem sobie badania alergiczne i wyszło mi , że mam alergię na pare rzeczy. Dlatego warto nie raz poczytać sobie o chorobach czy też udać się do lekarza aby zbadać się.

  OdpowiedzUsuń
 8. من المعروف ان نظافة المنازل من بين اهم الخدمات الضرورية في التنظيف والترقية بمنازلنا الى مصاف المنازل العصرية والتي عرفت تنظيفا عصريا من شانه ان يوفر لساكنته ظروفا حياتية راقية ولابد من توفر هيئة تختص في المجال مع تقديم ضمانات متكاملة من شانه ان تجعل الافراد يضمنون نجاح خدمة التنظيف ولا حاجة للمزيد من ضياع الاموال عبر طلبات خدمة نظافة المنازل التي لا تلبي حاجياتهم ولا تتماشى مع رغباتهم لأن العديد من شركات تنظيف المنازل تسعى فقط الى عرض خدماتها عبر طرق ترويجية فحسب من اجل كسب المال فقط دون مراعاة الوازع الاخلاقي والضمير المهني الذي يحتم على مدراء مثل هاته الشركات ان يسعوا خلف ارضاء العملاء ليس اكثر من هذا عبر اتقان تنظيف المنازل . شركة نقل عفش بتبوك
  شركة كشف تسربات المياه بالاحساء
  شركة تنظيف بالاحساء
  شركة مكافحة حشرات بالاحساء
  شركة مكافحة حشرات بتبوك
  شركة تنظيف مجالس بالاحساء
  شركة مكافحة حشرات بالخرج

  OdpowiedzUsuń
 9. من المعروف ان نظافة المنازل من بين اهم الخدمات الضرورية في التنظيف والترقية بمنازلنا الى مصاف المنازل العصرية والتي عرفت تنظيفا عصريا من شانه ان يوفر لساكنته ظروفا حياتية راقية ولابد من توفر هيئة تختص في المجال مع تقديم ضمانات متكاملة من شانه ان تجعل الافراد يضمنون نجاح خدمة التنظيف ولا حاجة للمزيد من ضياع الاموال عبر طلبات خدمة نظافة المنازل التي لا تلبي حاجياتهم ولا تتماشى مع رغباتهم لأن العديد من شركات تنظيف المنازل تسعى فقط الى عرض خدماتها عبر طرق ترويجية فحسب من اجل كسب المال فقط دون مراعاة الوازع الاخلاقي والضمير المهني الذي يحتم على مدراء مثل هاته الشركات ان يسعوا خلف ارضاء العملاء ليس اكثر من هذا عبر اتقان تنظيف المنازل . شركة تنظيف شمال الرياض
  شركة تنظيف خزانات بالقصيم
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة تنظيف بابها
  شركة تسليك مجارى بتبوك
  شركة تنظيف منازل بتبوك
  شركة تنظيف بالطائف
  شركة نقل عفش بالخرج

  OdpowiedzUsuń


 10. In your blog I was happy to see your article, better than last time, and have made great progress, I am very pleased. I am looking forward to your article will become better and better.
  hotmail login | red ball | 192.168.1.1

  OdpowiedzUsuń
 11. The blog or and best that is extremely useful to keep I can share the ideas of the future as this is really what I was looking for, I am very comfortable and pleased to come here. Thank you very much.
  animal jam | five nights at freddy's | hotmail login

  OdpowiedzUsuń
 12. Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article.
  Sign in to Hotmail to access to all Gooogle services. Hotmail login to your account or sign up to create a new account, hotmail outlook

  OdpowiedzUsuń
 13. شركة كشف تسربات المياه بالدمام
  توفر شركة كشف تسربات المياه بالدمام خدمات كشف تسرب الماء في كافة أنحاء الدمام وتعمل على معالجة هذه التسربات والقيام بإلاصلاحات الشاملة عنها لتفادي المواطنين من الأضرار التي تنتج عنها حيث إنها تسبب العديد من المخاطر على الأفراد نتيجة إلى تكون الصدأ بمواسير المياه وغيرها من العقبات الاخرى وبالتالي تقوم الشركة على توفير الحل الأمثل إليها مع أقل الأسعار الممكنة لعملائنا الكرام وتوفير أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة في علاج مشكلة تسرب المياه بالدمام.
  شركة كشف تسربات المياه بالدمام
  تعتمد الشركة على إستخدام الأدوات الحديثة التي تعمل على كشف تسربات الماء في الأرضيات والجدران وغيرها من الاماكن المختلفة حيث يقوم هذا الجهاز بالكشف على المكان المتواجد به هذه المشكلة وبعد ذلك يقوم بمعالجتها على الفور بالطريقة المناسبة لها .
  أن مشكلة تسريب المياه هي من أصعب المشكلات التي توجهه المواطنين لأن من خلالها يحدث الكثير من العواقب لإنها تؤدي إلى هدم المباني والمنشأت وتؤدي إلى الإضرار بالصحة نتيجة إلى نزول المياه من الصنابير المتكون بها الصدأ بالإضافة إلى إنها تسبب ايضًا تشققات في الأسقف والجدران وتشوه أشكال المكان وغيرها من الشكلات الأخرى.
  مميزات شركة كشف تسربات بالدمام :
  تقوم بشكل سريع على كشف هذه المشكلة من خلال أدواتها ومعداتها الخاصة المستخدمة في هذه المهمة حيث تقوم على إستيرادها من الخارج لتساعدها في حل هذه المشكلة بكل سهولة وفي أقل وقت وجهد مبذول لراحة عملائنا الكرام.
  https://forsan-dmm.com/thanked-detecting-leaks-in-dammam/
  لمزيد من خدماتنا
  شركة كشف تسربات المياه بالقطيف

  OdpowiedzUsuń
 14. I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see again.

  * super mario world
  * madalin stunt cars 2
  * slope

  OdpowiedzUsuń
 15. لا تختلف مدينة الاحساء كثيرا عن باقى مدن المملكة العربية السعودية حيث يتوافر بها ايضا مجموعة من شركات نقل وتخزين الاثاث والعفش التي فهرسناها هنا.
  شركة نقل اثاث بالاحساء هل فكرت يوما فى التعامل مع شركة نقل اثاث بالاحساء ؟ , هل تعبت من الاعتماد على سيارات وعربات تقوم بخدش وتجريح الاثاث وتقوم بتعريض الاثاث للكسر؟ من الان سوف شركة نقل عفش بالاحساء العفش مع الفك والتركيب والتغليف. والضمان. نظافة عامه شق وفللا عامل فنية لجميع أنحاء المملكة / موبايل... قراءة المزيد. اعلان مميز.

  شركة كشف تسربات المياه بالدمام
  شركة كشف تسربات المياه بالخبر

  OdpowiedzUsuń

 16. More than wonderful article Dear Sir, Please continue what I have invented It is really very special with my greetings
  العاب تلبيس بنات 2018
  العاب طبخ فلاش
  العاب سيارات

  OdpowiedzUsuń
 17. So much we find the benefits of reading this article. hammer of thor

  OdpowiedzUsuń
 18. I don't know who you are. Don't even know your name I wish we could talk but I don't have a number to call. So hold your hand up if you hear me, I've been searching but all that I found Is everywhere that I go, is standing alone in the crowd Maybe you're right here in front of me Am I looking too hard, it's hard to see Oh, give me a sign; I'm starting to wonder if you've lost your way I've been right here waiting patiently, Your lane should be right here next to me I need you tonight, think of you all of the time. thank you
  super smash flash 2
  bloons tower defense 5

  OdpowiedzUsuń